Meritvärde

För att göra betyg jämförbara kan bokstavsbetygen tilldelas ett värde – ett så kallat meritvärde. Meritvärdet är summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i slutbetyget, har du dessutom läst moderna språk som språkval kan 17 betyg räknas.

Det är slutbetyget från årskurs nio som är underlag för meritvärdet. Betyg enligt sexgradig betygsskala meritvärderas enligt följande:

A = 20 meritpoäng
B = 17,5 meritpoäng
C = 15 meritpoäng
D = 12,5 meritpoäng
E = 10 meritpoäng
F = 0 meritpoäng

När antalet platser på ett program är färre än antalet sökande görs ett urval utifrån de sökandes meritvärden.

Under rubriken Antagningsstatistik kan du se meritvärde för de olika programmen.