Antagningsstatistik

Preliminär antagningsstatistik 2024-04-10, utgår från elevernas höstterminsbetyg och ger en fingervisning av hur eleverna ligger till för sökt program. Den rätta och slutliga antagningen som görs på elevernas slutbetyg presenteras i början av juli.

Dille Gård naturbruksgymnasium Fjällgymnasiet Hjalmar Strömerskolan Härjedalens Gymnasium Jämtlands Gymnasium Bispgården Jämtlands Gymnasium Bräcke Jämtlands Gymnasium Torsta Jämtlands Gymnasium Wången Jämtlands Gymnasium Åre Jämtlands Gymnasium Östersund Storsjögymnasiet Östersunds Gymnasium