Hur beräknas meritvärdet?

För att göra betyg jämförbara kan bokstavsbetygen tilldelas ett värde – ett så kallat meritvärde. Meritvärdet är summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i slutbetyget, har du dessutom läst moderna språk som språkval kan 17 betyg räknas.

För att beräkna ditt meritvärde summerar du värdet av de 16 bästa betygen plus moderna språk som språkval om du har läst det. Det maximala meritvärdet blir då 340 poäng.

Det är slutbetyget från årskurs nio som är underlag för meritvärdet. Betyg enligt sexgradig betygsskala meritvärderas enligt följande:

A = 20 meritpoäng
B = 17,5 meritpoäng
C = 15 meritpoäng
D = 12,5 meritpoäng
E = 10 meritpoäng
F = 0 meritpoäng (icke godkänt)

När antalet platser på ett program är färre än antalet sökande görs ett urval utifrån de sökandes meritvärden.

Under rubriken Antagningsstatistik kan du se meritvärde för de olika programmen.