Dexter

Du som är folkbokförd i Jämtlands län gör din ansökan i Dexter. Är du skriven i en kommun utanför Jämtland ska du göra din ansökan i din hemkommun.

Dexter är öppet för ansökan från 8 januari till och med 1 februari 2019. Användarnamn och lösenord får du av din studie- och yrkesvägledare. Även intresseanmälan till Introduktionsprogram görs i Dexter.

Logga in i Dexter

Tidplan gymnasieantagning 2019

2019-01-08

Dexter öppnar för sökande, inloggningsuppgifter får du av studie-och yrkesvägledaren på din skola. Spara dina inloggningsuppgifter t ex i mobilen eller något annat bra ställe. Du kommer att behöva dem för att följa din ansökan.

2019-02-01

Sista ansökningsdag. Bekräfta din ansökan, skriv ut, skriv under och lämna kvittensen till din studie- och yrkesvägledare.

2019-04-08

Du kan logga in i Dexter för att se hur du ligger till för sökt program.Detta är bara preliminära siffror som baseras på höstterminsbetygen.
Möjlighet till omval. Du måste alltid kontakta din studie- och yrkesvägledare om du ska göra någon förändring i din ansökan.

2019-05-06

Sista dag för omval. Har du gjort någon förändring ska du bekräfta din ansökan, skriva ut, skriva under och lämna kvittensen till din studie- och yrkesvägledare. Ansökan om antagning via fri kvot ska vara inlämnad samt ansökan om dispens i engelska.
Under juni skickar grundskolorna och introduktionsprogrammen in slutbetygen,som är de betyg som den slutliga antagningen görs utifrån, till gymnasieantagningen.

2019-07-01 efter 16.00

Du kan logga in i Dexter och se ditt slutliga antagningsbesked.Under hela juli är Dexter öppet och du ska logga in för att svara på din antagning.

2019-08-02

Sista svarsdag. Reservantagning börjar under vecka 32 och pågår fram till 6 september.

2019-08-22

Skolstart
Lathund Ansökan